Fotbollsplaner och idrottsplatser

Mariebergs idrottsplats

Mariebergs idrottsplats
Mariebergs idrottsplats

Mariebergs IP hittar man om man åker förbi Centralsjukhuset och vidare ut mot gamla flygplatsen. Föreningen här heter Sommaro IF och bedriver såväl ungdoms- som seniorverksamhet. Även fotbollsföreningen Carlstad FC tränar till och från på Mariebergs IP. Anläggningen består av två fullstora gräsplaner för fotboll, en fotbollsplan för sjumanna, en mindre grusplan samt tre tennisplaner.

Uppdaterad den