Fotbollsplaner och idrottsplatser

Västerstrands idrottsplats

Västerstrands idrottsplats
Västerstrands idrottsplats

Västerstrands idrottsplats ligger i stadsdelen Romstad. Här är det framförallt föreningen QBIK som håller till men träningstider på konstgräsplanen fördelas mellan ett stort antal föreningar. Förutom konstgräsplanen finns också en fullstor fotbollsplan med naturgräs och vissa friidrottsfunktioner för skolbruk.

Uppdaterad den