Fotbollsplaner och idrottsplatser

Om vårt konstgräs

En konstgräsmatta
Konstgräs

Konstgräs har gett barn och ungdomar betydligt fler aktivitetstimmar. Men vi behöver handskas varsamt med konstgräset och framför allt fyllnadsmaterialet, granulat. Tillsammans bör vi se till att granulatet blir kvar på planen och att det inte sprids till vatten, jord och övrig mark. Så här tänker vi kring och arbetar med konstgräs i Karlstads kommun.

Därför har vi valt konstgräs

 • Det förlänger träningssäsongen med många veckor.
 • Vi får 5-10 gånger mer speltid än på en gräsplan.

Tid som kan spelas

Så här stor skillnad är det på antalet timmar det kan spelas på en naturgräsplan och på en konstgräsplan:

 • Naturgräsplan, 200 - 400 timmar per år.
 • Konstgräsplan, 2000 - 2500 timmar per år.

Idrottsanläggningar i Karlstads kommun som har konstgräsplaner:

 • Klasmossen
 • Västerstrand
 • Ilanda
 • Kroppkärr
 • Örsholmen
 • Skattkärr
 • Råtorp

Konstgräsprojekt

2019 fick Karlstads kommun 1,2 miljoner från Naturvårdsverket. Pengarna fick vi för att kartlägga spridningsrisker för granulat på våra idrottsanläggningar och för att skapa en plan för hur vi ska minska spridningen. Tack vare finansieringen har vi kunnat ta ett samlat grepp på våra konstgräsplaner. Vi har genomfört miljöåtgärder som annars hade fått genomföras i samband med åldersutbyten de kommande fem åren. Vi har redan nu kunnat reducera läckaget av mikroplast med dryga 40% från 1,25 ton om året till ca 700 kg om året summerat på alla våra planer. Nu återstår arbetet med att informera föreningarna om vikten av noggrann avborstning av spelare innan de lämnar planen.  Mycket handlar om kunskap och attityder, både att planskötare inte ska få med sig granulat på redskap som flyttas mellan planerna och att snöröjning görs på ett klokt sätt. Om alla borstar av sig noga kan den totala spridningen från våra sju planer minska med upp till 500 kg per år.

Våra åtgärder:

 • Ställer ut borststationer där spelarna kan borsta av granulat – innan de lämnar planen.
 • Ser till att planerna har staket och stänksarger runt hela planen.
 • Granulatfällor i dagvattenbrunnar.
 • Snötipp, yta med kantsten som fungerar som en barriär för granulatet.

Tips för hur du kan hjälpa till

 • Tränare: Påminn spelare om att tömma skor och borsta av kläder innan de lämnar konstgräsplanen. Föregå med gott exempel.
 • Spelare: Borsta av dig på angiven plats efter avslutad aktivitet. Glöm inte att kolla igenom kläder och väska.
 • Förälder: Har du fått hem granulat? Töm det i hushållssoporna och absolut inte i toaletten eller diskhon.

Kommunen och konstgräsplanens framtid

Arbetet med konstgräsplanerna i Karlstads kommun sker i ett nära samarbete mellan Fastighetsavdelningen på TFF, Miljöförvaltningen och Kultur- och Fritidsförvaltningen. Det är en högt prioriterad fråga. Vi följer konstgräsmarknaden för nya alternativa material utan mikroplast. Karlstads kommun deltar dessutom i ett forskningsprojekt för att utveckla ett granulat baserat på skogsråvara som inte ska vara skadligt för naturen.

 

Uppdaterad den