Idrotts- och sporthallar

Sundsta idrottshus

Sundsta idrottshus sporthallen

Sundsta idrottshus är Karlstads kommuns största idrottsanläggning. Här finns både små och stora lokaler, för allt ifrån handboll till skytte eller brottning. I anslutning till Sundsta idrottshus ligger Sundstabadet.

 

Samtliga idrottshallar och gymnastiksalar stängs för privatpersoner fram till 7 mars 2021. Inomhusidrottshallar som ägs av kommunen stängs för all träning utom för elitidrott och föreningsverksamhet för barn/unga födda 2002 eller senare till i första hand 7 mars 2021.

 

 

Mer information om Sundsta idrottshus

Dina synpunkter är viktiga för oss

Vi vill hela tiden utveckla vår verksamhet, så att den ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Därför har du nu möjlighet att lämna dina förbättringsförslag för Sundstabadet och Sundsta idrottshus via e-tjänst.

De förbättringsförslag som lämnas via denna e-tjänst kommer att diskuteras och behandlas löpande. Vissa kommer att kunna genomföras på ett smidigt sätt, medan vissa andra inte kommer att gå att genomföra på grund av ekonomiska förutsättningar eller skulle skapa försämrade förutsättning för andra grupper/besökare.

Vill du istället göra en felanmälan ska du göra det här.

Uppdaterad den