Skridskoåkning

Spolning av isplaner i bostadsområden

Skridskoåkare i ett bostadsområde i Karlstad
På vissa grus- och asfaltsplaner spolas is vintertid.

Varje år spolar Karlstads kommun ett antal grus- och asfaltsplaner i bostadsområden runt om i kommunen. Vissa planer spolas av faddrar som har avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Nedan ka du se vilka planer som spolas om vädret tillåter.

Med anledning av covid19,  visa omtanke genom att  hålla avstånd.

Spolas av kommunen vintern 2022

 • Herrhagen: Vasalundens aktivitetsplan
 • Kronoparken: Kronoparkens parklek
 • Molkom: Molkoms IP
 • Orrholmen: Parkleken Orrleken
 • Rud: Rudsleken
 • Väse: Guståsrinken
 • Ulvsby: Ulvsby IP, Bengtsbol/Diamantvägen
 • Vålberg: Åstorps aktivitetsplan
 • Våxnäs: Parkleken Karmen

Spolas av faddrar vintern 2022

 • Alster: Skottspolslidens lekplats
 • Hultsberg: Dunungevägen
 • Hultsberg: grusplanen nära Thomas Betong
 • Lorensberg: grusytan bakom förskolan
 • Molkom: Kärleksstigen
 • Norra Kroppkärr: Rönndungen Storsvängen
 • Norrstand; Hôla Gränsgtan
 • Romstad: Lekparken Romstad
 • Skåre: Lekplatsen Kvartsvägen/Marmorvägen
 • Stockfallet: "Stocken" Enmyrsgatan

Plogning av planer

Karlstads kommun plogar först bort snö från gång- och cykelvägarna. I mån av tid plogas sedan de planer som är spolade.

Regler 

Lagen om färskvatten innebär att brandposter inte får stå öppna eftersom det innebär risk för att få in bakterier och smittor i dricksvattensystemet. Brandposterna är därför låsta och föräldrar och frivilliga krafter kan inte längre spola is själva utan ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen.

Har du frågor kring isspolningen?

Hör av dig till Kontaktcenter. Du kan ringa 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se

Uppdaterad den