Skridskoåkning

Spolning av isplaner i bostadsområden

Skridskoåkare i ett bostadsområde i Karlstad
På vissa grus- och asfaltsplaner spolas is vintertid.

Varje år spolar Karlstads kommun ett antal grus- och asfaltsplaner i bostadsområden runt om i kommunen. Vissa planer spolas av faddrar som har avtal med kultur- och fritidsförvaltningen. Här är planerna som spolas i vinter om vädret tillåter..

Spolas av kommunen vintern 2017/2018

 • Herrhagen: Vasagatan
 • Kronoparken: Frödingskolan/Fröding arena
 • Kronoparken: Kronoparkens parklek
 • Molkom: Molkoms IP
 • Orrholmen: Parkleken Orrleken
 • Rud: Rudsleken
 • Råtorp: Råtorps IP, Dyeparksvägen
 • Skattkärr: Grusplanen vid Skattkärrsskolan
 • Ulvsby: Ulvsby IP, Bengtsbol/Diamantvägen
 • Vålberg: Åstorp/Hyllevägen
 • Våxnäs: Parkleken Karmen
 • Väse: Väse IP, Guståsgatan

Spolas av faddrar vintern 2017/2018

 • Alster: Skottspolsliden
 • Gustavsberg: Näckens väg
 • Hagalund: Kaprifolgatan
 • Henstapromenaden: Vittenvägen
 • Hultsberg: Dunungevägen
 • Hultsberg: grusplanen nära Färdig Betong
 • Kronoparken: Skaldens väg/Pistolens villaområde
 • Lorensberg: grusytan bakom förskolan
 • Lorensberg: Ekenäsgatan/Folkebogatan
 • Norra Kroppkärr: Rönndungen Storsvängen
 • Norrstrand: Höla Gränsgatan
 • Skattkärr: Storspovsvägen
 • Skåre: Kvartsvägen/Marmorvägen
 • Stockfallet: "Stocken" Enmyrsgatan
 • Stodene: vid Stodeneskolan

Plogning av planer

Karlstads kommun plogar bort snö från de planer som är spolade, men först efter att gång- och cykelvägarna är plogade.

Nya regler från 2014

Från och med 2014 gäller en ny lag om färskvatten som innebär att brandposter inte får stå öppna eftersom det innebär risk för att få in bakterier och smittor i dricksvattensystemet. Brandposterna är därför låsta och föräldrar och frivilliga krafter kan inte längre spola is själva utan ett avtal med kultur- och fritidsförvaltningen i kommunen.

Synpunkter?

Om du har synpunkter på vilka planer som ska spolas kommande säsonger kan du höra av dig till vårt kontaktcenter. Då kan vi se om vi ska göra några förändringar inför nästa år. Du kan ringa till 054-540 00 00 eller skicka e-post till karlstadskommun@karlstad.se.

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den