Idrottsanläggningar och hallar

Näridrottsplatser

Herrhagens näridrottsplats

Det finns fyra näridrottsplatser i Karlstad. På Kronoparken, Ulvsby, Orrholmen och Herrhagen. Dessa går inte att boka, de är framförallt till för dig som inte är med i någon idrottsförening.

Kronoparken

Näridrottsplatsen ligger i Kronoparkens centrum.

  • Planen är 40 x 20 meter.
  • Konstgräs.
  • Nät för volleyboll finns på Kronoparkens fritidsgård.
  • Ljus.

Ulvsby

Näridrottsplatsen ligger i Ulvsby.

  • Planen är 40 x 20 meter.
  • Konstgräs.
  • Fyra stycken minimål.
  • Ljus.

Orrholmen

Näridrottsplatsen på Orrholmen ligger i anslutning till Orrholmsskolan.

  • Planen är 16 x 28 meter.

Kontakt Kronoparkens, Orrholmens och Ulvsbys näridrottsplatser
Kontaktcenter
054-540 00 00
karlstadskommun@karlstad.se


Herrhagen

Näridrottsplatsen på Herrhagen ligger i anslutning till Herrhagsskolan.

  • Planen är 16 x 23 meter.

Kontakt Herrhagens näridrottsplats
Anders Sjögren
070-230 89 80

Uppdaterad den