Idrottshallar i skolor

Ilandaskolans idrottshall

Ilandaskolans idrottshall tillhör en av de större hallarna i Karlstads kommun. Hallen passar därför bra för många olika idrotter. Ilandaskolans idrottshall ligger i anslutning till Ilandaskolan i Skåre.

Uppdaterad den