Idrottshallar i skolor

Rudsskolans idrottshall

Rudsskolans idrottshall är relativt stor vilket gör att den kan användas till många olika aktiviteter.

Uppdaterad den