Idrottshallar i skolor

Skåreskolans idrottshall

Skåreskolans idrottshall kan användas för flera olika idrotter exempelvis gymnastik, basket eller badminton.

Uppdaterad den