Idrottshallar i skolor

Tingvallagymnasiets idrottshall

Tingvallagymnasiets idrottshall är en av Karlstads äldsta och är därmed lite speciell i sin utformning. Hallen ger utrymme för en rad olika idrotter.

Uppdaterad den