Rådet för konstnärlig gestaltning - genomförda projekt

Bild på cykelväg

Konst på cykelväg

Kultur- och fritidsnämndens dåvarande ordförande Per Inge Lidén invigde Bild på cykelväg den 12 november 2013. 

Alexandra Severinsson, Karin Jonsson, Gustav Magnusson, Michele Beraldo, Bruno Pereira, Sherwins Vreeswijk (Incredible Things Happen), Karin Westermark, Anders Hellström (Manick Produktion) och Tina Karlsson fick uppdraget med motiveringarna:

Alexandra Severinsson: Skuggspel

”Skuggspel” är en målning med färger och former hämtade från omgivningarna. Ett måleriskt förslag med intrikata mönster där flera olika färger samspelar. Här cyklar man verkligen ifrån gråskalorna in i en vitaliserande fantasi – in i en tavla, målad för asfaltens rörelseströmmar.

”I mitt verk som jag kallar skuggspel har jag arbetat fritt utifrån skuggformationer från växtlighet med inslag av strukturer från till exempel stängsel och byggnader. Jag har utgått från cykelbanans läge och fysiska attribut och vill med mjuka växtliknande formerna bryta upp vägens raka enformighet och skapa en estetiskt vacker och spännande cykelväg.”

Att cykla genom målningen bidrar till att man för en kort stund ingår i bilden, ett nyskapande där målningen ständigt förändras. Cyklister blir en del av måleriet såväl som väder och årstider. Kommer att fungera alla delar av året, fantasieggande och komplext.

Karin Jonsson: Värmande vindlande väg

Ett spännande förslag där man för in det textila i ett oväntat sammanhang.

Verket andas mångfald - leker med mönster i stickningar som är universella och återkommer för helt skilda kulturer i olika delar av världen. Mönstren som ett gemensamt närmande mellan olika kulturer.

Verket  som inte bara bygger på en genuin textil hantverkstradition utan också appellerar till nutida Street Art - arbetar med färg på ett återhållsamt sätt – där asfalten får lysa genom och mönstret är enfärgat eller tvåfärgat.

”Konceptet bygger på likheten mellan cykelvägen och en halsduk. En halsduk som värmer och vindlar fram genom staden. Med mönster som kanske påminner om ett land långt borta, eller mönster som kittlar inspirationen och gör dig glad på den dagliga cykelturen till och från jobbet. Människor från olika länder har nu förenats i Karlstad, Värmland där solen skiner på dem.

Att se hur lika mönstren är trots att de kommer från helt olika delar av världen kan göra att vi förstår att vi inte är så olika de människor som kommer hit från främmande länder.”

Verket är oväntat och överraskar med sina både komplicerade och igenkännbara mönsterbilder när man väl läst av koden. Här bjuds en upplevelse som på ett harmoniskt sätt förenar såväl hemvävd ylletrygghet och kosmopolitisk världsvana i ett och samma verk. Ett värmande budskap om förenande mångfald att ta med sig på den vindlande vägen genom tillvaron.

 

Incredible Things Happen: Måndagslyrik

Måndagslyrik är ett verk med texter och korta visdomsord vilka inspirerar till egna bilder och tankar som följer med långt efter det man har passerat platsen.

Enkel typografi hämtat från trafikföreskrifternas tekniska värld, förmedlar här korta citat, ord för ord, glest placerade för att kunna uppfattas från cykeln.

”Världens till ytan största bok och reseberättelse”.

”Dessa ord är menade att förmå Karlstadborna till tankar. Det är ord som med tiden slits ut och kan bytas ut mot andra tankar och idéer eller lämnas som en tyst lucka i asfalten.”

Ord som kommunicerar och handlar om livet istället för de vanliga trafikuppmaningarna. Upplevelsen ligger i verkets förmåga att – inte bara skapa en vardagsfärdens glädjande variationsrikedom – utan också frammana ett föränderlighetens oändliga tankeflöde som varierar med betraktare, betraktarens sinnesstämning; vädret och årstidernas växlingar.

 

Andreas Hellström och Karin Westermark: Krumbukter

Krumbukter är ett verk som associeras till ”cykelsladdar”. Det är ett enkelt lekfullt förslag med högt tempo och mycket humor - en rak trafiklinje som har gått sin egen väg, följt sin egen intuition och rytm. För även tankarna till andra linjemarkeringar som till exempel nivåkurvor eller utlagda band.

”Verket Krumbukter vill bejaka det lekfulla och lusten att ta sig ut på en cykeltur såväl i verkligheten som i fantasins egna resor. ”

Binder ihop hela cykelvägen, kan återkomma i intervaller som den ”röda tråd” vilken binder ihop den ”utställning” som består av de mer komplexa verken.

 

Tina Karlsson: Timmerkärlek

”Timmerkärlek” är ett verk inspirerat av timret och dess betydelse för Värmland. Förslaget är lågmält men med en hög närvaro och koncentration som väcker intresse för Klarälven och dess historia.

”Timmerkärlek” är abstrakt - ändå med en stark koppling till Klarälven. Timmerstockarna tecknade med grå markeringsmassa får bilda mönster, som om de flöt ner för älven. Den grå färgen ligger nära asfaltens färg men särskiljer starka grafiska mönster gjorda med subtila skiftningar i färg och struktur. Den grå markeringsmassan spelar även mot asfaltens strävare struktur och annan färg och kornigare nyans. 

”Timmerkärlek” är en visuell färd inspirerad av timret och dess betydelse för Värmland och värmlänningarna. Som stiliserade grafiska uttryck formar timmerstockarna i ”Timmerkärlek” former och historier jämte Klarälven, Sveriges sista flottled.

"Timmerkärlek” är en berättelse formad av stockar. Stockens form tillåter en stor mönstervariation och förenkling som är väl lämpad för en cyklists synfält och hastighet. Cykelbanans följsamma läge i förhållande till Klarälven har haft en avgörande roll för val av koncept. Stockarna längs banan är närvarande men aldrig påträngande. Struktur och släta partier om vartannat skiftar i intensitet och längd. Markeringsmassan blir i "Timmerkärlek" närmast en taktil förstärkning av cykelturen.

Ett subtilt verk med grå och mjuk färg mot asfaltens sträva gråsvarta. Stockarna blir både abstrakta mönster, sensuella färgupplevelser och en påminnelse om, nästan en beröring av, lager av historiska händelser längs med älven.

Uppdragsledare

Uppdragsledare för konstprojektet var Monica Gora.

 

Uppdaterad den