Rådet för konstnärlig gestaltning

Vi söker en konsult till Rådet för konstnärlig gestaltning

Karlstads kommun arbetar sedan 2009 med enprocentregeln, en procent av byggkostnaderna vid kommunala byggprojekt avsätts till konstnärlig gestaltning. I Rådet för konstnärlig gestaltning sitter fyra externa konsulter. Tre med konstnärlig kompetens och en med stadsplaneringskompetens. Nu söker vi en ny konsult med dokumenterad stadsplaneringskompetens.

Uppdraget sträcker sig från hösten 2019 till sommaren 2023

Konsulten ska ha en adekvat högskoleutbildning eller motsvarande och flerårig arbetslivserfarenhet inom sitt område. Det är meriterande att ha erfarenhet av gestaltningsprocesser. Konsultens uppdrag är huvudsakligen att, i samråd med övriga i rådet och andra berörda, föreslå och utforma ramar för gestaltningsuppdrag, utifrån fastslagna kriterier föreslå konstnär för specifika projekt, utvärdera inkomna förslag och bedöma skisser.

Rådet har i uppdrag att sträva efter konsensus. Som rådsmedlem ska du bidra till att underlaget för diskussionerna är mångfacetterat och medverka till att samtalet på ett konstruktivt sätt leder fram till ett gemensamt beslut.
Konsultuppdraget innebär 2-4 heldagsmöten per år plus för- och efterarbete som kan bestå av att ta fram konstnärligt program, sammanställa och förbereda presentationer av förslag på konstnärer, skriva motiveringar till val av konstnär med mera. Ledamöter i rådet kan i vissa fall bli uppdragsledare för större konstprojekt. Du bör ha lätt för att uttrycka dig i skrift och det är en merit om du är insatt i hur LOU, lagen om offentlig upphandling, fungerar.


Karlstads kommun vill få förslag på lämpliga personer för detta uppdrag. Du kan söka själv eller nominera någon annan. Vid nominering av annan person måste denne ha kontaktats och vara intresserad av uppdraget.

Förslag med meritförteckning ska ha kommit in senast 2 september 2019.

Ja, personen som är föreslagen är vidtalad*
 

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den