Kulturmånaden

Årets fotoutmaning!

Kulturmånad 2021
Delta i ett ”fotoplank” i Karlstads centrum under Karlstads kulturmånad.
Temat för fotoplanket liksom för kulturmånaden är ”UPP och NER”, så vad är upp och ner för just dig? 
Är det Galenskaper, något som inte är som det brukar, eller något som helt enkelt är UPP och NER? 

Om fotoutmaningen

Fånga din beskrivning, din fantasi eller fria tolkning av temat på bild och delta med en digital bild i denna fotoutmaning i samverkan med Karlstads Nya Fotoklubb. Men observera att detta inte är någon tävling! 

Ett urval av bilderna visas i Karlstads centrum under Kulturmånaden

Ett urval av bilderna, max 100 stycken, kommer att utan kostnad för dig tryckas i A3-format och ställas ut tillsammans med ditt namn och eventuell bildbeskrivning i skyltfönster i Karlstads centrum under Kulturmånaden 10 september - 10 oktober.

Hit skickar du din bild

Skicka ditt bidrag till karlstadsnyafotoklubb@gmail.com senast 27 augusti. 

Skriv ”Upp och Ner” i ämnesraden och ange namn, ålder, telefonnummer, mejl och om du vill en beskrivning av bilden.

Skicka din bildfil som bilaga i mejlet. Bildfilen skall vara av typen jpeg och vara av högupplöst kvalitet för att utskriften skall bli bra.

Genom att delta ger du Karlstads kommun och Karlstads Nya Fotoklubb rätt att publicera bilden i digital eller tryckt form men i övrigt behåller du full äganderätt.

Uppdaterad den