Kultur

Musik

Karlstads musikföreningar och musikinstitutioner ser till att det finns ett spännande och varierat musikutbud i vår stad. Det finns något för varje musiksmak. 

Här finns länkar till några av våra föreningar och musikarrangemang. Fler musikföreningar kan du hitta i föreningsregistret. Letar du konserter, kan du kolla eller söka i evenemangskalendern.

Festival

Putte i Parken

Ung Kultur Möts (UKM)

Jazz och blues

Carlstad Jazz

Skåre Big Band

Blåsorkester

Karlstads musikkår

Klassisk musik

Karlstads Orkesterförening (inklusive Karlstads Kammarmusiksällskap)

Wermland Opera och Wermlands Operas Orkester

Körer

Karlstads Kammarkör

Sångkompaniet

Sällskapet CMB

Söt Likör

Tingvalla toner

Voicette

Sångföreningen Manhem

Uppdaterad den