Kultur

Kulturstipendier och fonder

Karlstads kommun förvaltar ett antal fonder och stipendier varav en del är möjliga för allmänheten att söka. En förutsättning är oftast att du är folkbokförd inom kommunen. Nedanstående fonder är de som finns inom kultursektorn.

Britta och Alvar Anils stipendiefond

Syftet med Anilsstipendiet är att stimulera och stötta teaterstuderande ungdomar från Värmland. Studierna avser såväl dans som sång och talteater.

Läs mer om Anilsstipendiet

Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Föreningar, studieförbund och privatpersoner som är verksamma i Karlstad och ska genomföra ett kulturprojekt för ungdomar kan söka pengar från fonden.

Läs mer om Ingeborg och Henric Bäckströms fond

Ejnar Lindhs fond

Fonden ska användas till "allmännyttiga, företrädesvis kulturella ändamål i staden". Det ekonomiska stöd som delas ut baseras på fondens årliga ränteavkastning.

Läs mer om Ejnar Lindhs fond

Barn- och ungdomskulturprojekt

Målet med stöd till barn- och ungdomskulturverksamhet är att alla barn och ungdomar som bor i Karlstads kommun ska få möjlighet att vara delaktiga i konst- och kulturlivet.

Läs mer om ekonomiskt stöd till barn- och ungdomskulturprojekt 

Arbetsstipendium för kulturarbetare

Du som är professionell kulturarbetare kan söka stipendium för ett specifikt arbete eller projekt som gynnar din konstnärliga utveckling och stärker Karlstads kulturliv.

Läs mer om arbetsstipendium för kulturarbetare

Resestipendium för kulturarbetare

Syftet med resestipendiet är att stödja kulturarbetare som är bosatta och verksamma i Karlstads kommun. Det kan gälla deltagande i olika former av kurser, seminarier, festivaler och studieresor.

Läs mer om resestipendium för kulturarbetare

Projektstöd för medverkan av kulturarbetare

Projektstödet kan sökas av professionell kulturarbetare eller förening som avser att arbeta ihop med professionell kulturarbetare. Företag, kulturinstitutioner, utbildningsinstitutioner, kommunala förvaltningar eller bolag kan inte söka stödet.

Läs mer om projektstöd för medverkan av kulturarbetare

UNO projektstöd

Du som är mellan 16 till 19 år och bor i Karlstads kommun kan söka UNO:s projektstöd. Kravet är att du ska arrangera något för andra ungdomar i Karlstad.

Läs mer om UNOs projektstöd

Uppdaterad den