Kommunarkiv och kulturhistoria

Beställning av kopior på gymnasiebetyg

Behöver du en kopia på dina gymnasiebetyg? Välj från vilken skola nedan för att göra en beställning. Betygskopiorna väljer du om de ska skickas hem med posten eller mejl.

Betyg från kommunala gymnasieskolor

Fyll i formuläret för den skola det gäller så skickar vi hem dina betyg med posten eller via mejl. Dina betyg sparas på de kommunala gymnasieskolorna i ungefär 10 år, därefter skickas de till Kommunarkivet.

Vård- och omsorgsprogrammet före år 2000

Om du läste Vård- och omsorgsprogrammet före år 2000 ska du vända dig till Landstingsarkivet för att beställa betygskopior.

Här beställer du betygskopior från Regionarkivet.

Betyg från fristående grund- och gymnasieskolor

Betygskopior från fristående grund- och gymnasieskolor beställer du av Kommunarkivet.

Här kan du beställa betygskopior från Kommunarkivet.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att utföra vår utbildningsverksamhet. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den rättsliga grunden är uppgift av allmänt intresse.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter.

Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på karlstad.se/personuppgifter

Uppdaterad den