Kulturhistoria

Historiska kartor

Är du nyfiken på hur Karlstad såg ut förr i tiden? Här kan du se historiska kartor från 1646 och framåt från vårt arkiv.

Du kan titta på den historiska kartan på två olika sätt. Klicka på årtalet för att öppna kartan i större format. Kartan är inte högupplöst, därför riskerar den att bli suddig om du förstorar. Om du vill se kartan i förstoring eller jämföra med hur Karlstad ser ut idag så använd vår webbkarta.

Historiska kartor på vår webbkarta

Vill du se fler historiska kartor så kan du använda Lantmäteriets tjänst Historiska kartor.

Lantmäteriets historiska kartor

Om du vill ha någon av kartorna mer högupplöst så hör av dig via e-post till kartservice@karlstad.se eller via kontaktcenter på telefon 054-540 00 00.

Du kan också köpa tryckta kopior av några historiska kartor från vårt kommunarkiv.

 

Karta 1646

PLAN aff Carlstadh såsom dedh nu förewetter 1646.
Den äldsta kända kartan över Karlstad. Författaren är okänd men kan vara lantmätaren Håkan Arfvidsson som under den aktuella tiden var ensam lantmätare i Värmland.

 


 

Karta 1647

Karta över planerad befästning runt Karlstad upprättad omkring 1647 av ingenjör Johan Meijer på uppdrag av Krigskollegium. Planen omfattar bl a åtta bastioner och en skans på Kvarnberget.

 


 

Karta 1696

Geometrisk dilenation öffwer Carlstadz tompter....upprättad av lantmätare Christer Roman år 1696. Detta är den nya plan för staden som tillkom efter att den brunnit 1652. Notera skillnaderna mot 1646 års plan. Bl a har gatunätet blivit glesare och fått ett rutmönster.

 


 

Karta 1713

Geometrisk Carta öfwer Carlstads tomter upprättad av lantmätare Wilhelm de Besche 1713. De Besche upprättade under denna tid även tre andra kartor av vilken en utgör en karta över donationsjorden med en fördelning av denna mellan tomtägarna i staden.


 

Karta 1753

Karta öfwer Plats och Tomter uti Carlstads Stad affattad och reglerad år 1753 av lantmätare C F von Hiltebrand.

 

 


 

Karta 1770

Charta öfver Upstaden Carlstad upprättad år 1770 av ingenjör Jonas Brolin vid generallantmäterikontoret. Han har upprättat kartor över flera svenska städer och vi ser på kartan även Filipstad och Kristinehamn.

 

 


 

Karta 1810

Belägenheten omkring Carlstad sammandragen år 1810 av N G Werming. Kartan ingår i Wermings Atlas som omfattar 44 städer.

 

 


 

Karta 1857

Karta öfver staden Carlstad med dertill lydande egor upprättad 1857 av ingenjör Gustaf Liunggren. Kartan ingår i ett verk "Liunggrens Atlas över Sveriges städer" som omfattar 89 kartor. Avsikten med verket var att kartlägga städerna i beskattningssyfte.

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 585 x 465 mm och priset 150 kronor.

 


 

Karta 1865

Plan öfver Carlstad utvisande stadens gamla indelning samt hvad som erfordras för den nya, efter eldsvådan den 2 juli 1865, af Stadsfullmäktige antagne upprättad av kommissionslantmätare A F von Wachenfeldt.

 


 

Karta 1865

Plan öfver Carlstad upprättad i överensstämmelse med den af Stadsfullmäktige efter branden den 2 juli 1865 antagna nya tomtreglering upprättad av kommissionslantmätare A F von Wachenfeldt.

 


 

Karta 1865

Plan af staden Carlstad. Före branden den 2 Juli jemte markering af nämnde dag afbrända tomter och byggnader. Afritad af Johan Pihlgren 1865.

 

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 690 x 555 mm och priset 200 kronor.


 

Karta 1882

Karta öfver Karlstad upprättad år 1882 av stadsarkitekten och stadsbyggmästaren Th Högström. Staden har nu växt utanför Tingvallastaden in i Klara och Haga.

 


 

Karta 1893

Orienteringskarta öfver Karlstad (med ny adressnumrering) upprättad och utgiven 1893 av löjtnanten vid Värmlands Regemente Artur Svanström. Utgivningen är sannolikt föranledd av att stadsfullmäktige beslutat om ett nytt adressystem. För första gången förekommer nu adresser som Kungsgatan 14.

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 480 x 370 mm och priset 150 kronor.

 


 

Karta 1908

Karta öfver Karlstad. Utarbetad 1908 av ritläraren Napoleon Caesar. Staden har inkorporerat ett område i Klara och staden har växt även till Herrhagen, Viken, Berget (Kvarnberget) och Norrstrand. 

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 760 x 560 mm och priset 200 kronor. 

 


 

Karta 1923

Karta över Karlstad upprättad 1923 av stadsingenjör Gustaf Lovén. Lovén var den förste innehavaren av stadsingenjörstjänsten. Folkmängden i staden uppgår nu till cirka 19 500 personer. Ytterligare stadsdelar har kommit till såsom Kroppkärr, Sundsta, Lamberget, Sommarro, Sjöstad och Marieberg.

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 830 x 640 mm och priset 200 kronor. 

 


 

Karta 1937

Karta över Karlstad upprättad 1937 av stadsingenjör Hadar Grude. Inkorporeringar hade gjort Karlstad större. Råtorp och Färjestad införlivades med staden och även Strand som blev en ny stadsdel.

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 950 x 700 millimeter och priset 200 kronor.

 

 


 

Karta 1946

Karta över Karlstad. Upprättad år 1946 av stadsingenjör Hadar Grude.

 

 


 

Karta 1948

Karta över Karlstad. Upprättad år 1948 av stadsingenjör Hadar Grude.

 

 


 

Karta 1954

Karta över Karlstad. Upprättad år 1954 av stadsingenjör Gunnar Jakobsson.

Den här kartan finns tryckt och går att köpa i kommunarkivet. Formatet är 795 x 660 millimeter och priset 200 kronor.

 

 


 

Karta 1960

Karta över Karlstad upprättad 1960 av stadsingenjör Gunnar Jakobsson. Åtskilliga rivningar hade nu drabbat staden och även bränder förorsakade av en pyroman. Trästaden övergår definitivt till en stenstad. Folkmängden är nu uppe i ca 42 000 personer.

 

 


 

Karta 1966

Karta över Karlstad. Upprättad år 1966 av stadsingenjör Gunnar Jakobsson.

 

 

 


 

Karta 1972

Turistkarta Karlstad. Upprättad av stadsingenjörskontoret 1972. Redigerad av stadsingenjör Gunnar Jakobsson och kartograf Nils Eriksson.

 

 


 

Karta 1976

Turistkarta Karlstad. Upprättad av stadsingenjörskontoret 1976. Redigerad av stadsingenjör Gunnar Jakobsson och kartograf Nils Eriksson.

 


 

Karta 1988

Karta över centralorten Karlstad. Upprättad på stadsingenjörskontoret år 1988

Uppdaterad den