Jubileer och minnesmärken

Doktorsgården 200 år

Doktorsgården

Artikeln Doktorsgården 200 år är skriven av Marie Aakre, journalist på NWT, och är tidigare publicerad i tidskriften Gillet nr 32 2017.

Texten i sin helhet

Aakre, Doktorsgården 200 år

Texten i korthet

Doktorsgården, en av de historiska huvudbyggnaderna i kvarteret Almen, har fått sitt namn inte bara efter en, utan två legendariska Karlstadsdoktorer - Peter Sundberg, fastighetens ägare, och Erik Högberg, som var hans hyresgäst. Båda hårt arbetande läkare med yrket som kall under 1800-talets första decennier, då dysenteri, rödsot som den kallades då, och andra farsoter härjade. De verkade båda både som provinsialläkare och privatpraktiserande.

Doktorsvännerna var båda profiler med ett stort engagemang i sin tids Karlstad. Doktor Sundberg var en av stiftarna och styrelsemedlem i Wermlands Provincialbank liksom ordförande i Karlstads sparbank. Doktor Högberg  var mycket intresserad av botanik och hade en trädgårdstäppa i Doktorsgården där han odlade ovanliga växter. 1835 utnämndes han till riddare av Nordstjärneorden av kung Karl IV Johan som då besökte Karlstad. Båda doktorerna var ledamöter i Hushållningssällskapet.

Doktor Högberg var den äldre av de två och efter hans frånfälle flyttade porträttmålaren och författaren Henrik Lilljebjörn in i lägenheten och blev dr Sundbergs hyresgäst i Doktorsgården. I sin bok ”Hågkomster” har Lilljebjörn  skrivit om sin hyresvärd och tiden han bodde där.

Utmärkta källor när det gäller Doktorsgården är ”Minnen och människor – Gamla kyrkogården i Karlstad” av N.F. Bergqvist och Sigurd Gustavsons ”Kvarteret Almen – Personer och händelser kring ett gammalt Karlstadskvarter”, som båda ingår i Carlstads-Gillets skriftserie.

Uppdaterad den