Jubileer och minnesmärken

Karlstads jubileumsfirande under 150 år

Artikeln Från kungadyrkan till soldyrkan är skriven av Jon Räftegård, arkivchef i Karlstads kommun. Artikeln är tidigare publicerad i boken Pionjärer, kravaller och fattiga bönder.

Texten i sin helhet

Räftegård, Från kungadyrkan till soldyrkan


Texten i korthet

Karlstad fick sina stadsprivilegier 1584. Detta firades av staden både 1884, 1934 och 1984, men firandet såg mycket olika ut under de här åren.

1884 års firande kretsade mycket kring nationen och inte minst hertig Karl, stadsgrundaren. Aktörerna i firandet bestod i huvudsak av stadens högre och mellersta klasser, medan de lägre klasserna i bästa fall fick rollen som åskådare. Bland programpunkterna fanns bland annat fackeltåg, fosterländska sånger och procession från rådhuset till domkyrkan.

Femtio år senare, vid 350-årsjubiléet, var formen för firandet ganska likt, men innehållet var lite mindre nationalistiskt och lite mer folkligt. Det hade också lite mer fokus på Karlstad. Till exempel sjöngs det färre fosterländska sånger samtidigt som man höll tal över Karlstad, istället för över hertig Karl. Under 350-årsjubiléet framträder också solen för första gången som identitetsbärande symbol för Karlstad och Karlstadsborna.

1984 var firandet nästan helt och hållet fokuserat på Karlstad och Karlstadsborna, och solen som symbol och identitet var nu genomförd. Nästan alla programpunkter vände sig till allmänheten, och Karlstad som ort uppmärksammades bl.a. med en historisk utställning och en bok. Det är också nu som Sandbergs sol på bred front lanseras som symbol för Karlstad. 

Uppdaterad den