Katastrofer och orostider

Brandkatastrofen fick även positiva följder

Artikeln I en ny tid är skriven av Peter Olaussonlektor i historia vid Karlstads universitet. Den har tidigare varit publicerad i tidskriften Värmländsk kultur nr 3/4 2015.

Texten i sin helhet

Olausson, I en ny tid

Texten i korthet

Branden i Karlstad i juli 1865 var givetvis en katastrof, men den kom även att få positiv betydelse.

Den nya staden såg annorlunda ut - den var bredare och luftigare. Industrier började växa fram, nya yrkesgrupper bildades. Det skapades ekonomiska möjligheter som påverkade hela samhället. Även andra satsningar gjordes.

Folkskolan infördes 1842. Seminarier för utbildning av lärare inrättades, i Karlstad från 1843.

1846 och 1864 avskaffades städernas privilegier på handel och hantverk. På landsbygden öppnades handelsbodar. Entreprenörer startade fabriker och affärsföretag. Skrån och gillen ersattes av hantverksföreningar. Banker och försäkringsbolag växte upp.

Samhällets ökade ansvar för den växande gruppen fattiga ledde till att administrativa inrättningar behövdes. På många håll inrättades fattigvårdsanstalter under 1800-talets senare del. I Karlstad öppnades Klaraborg för de fattiga.

Kvinnor och män fick lika arvsrätt och kvinnor fick rätt att idka vissa affärsrörelser på egen hand. Endast änkor var dock myndiga.

De ”kommunala” och de kyrkliga frågorna skildes åt genom att man inrättade dels kommuner, dels församlingar. Ståndsriksdagen ersattes med en tvåkammarriksdag. 

Allt detta märktes även i Karlstad. En ny stad reste sig ur ruinerna.

Försäkringssystemet fungerade. Trots att många under en tid bodde i tält och baracker och trots att sjukdomar härjade präglades Karlstad åren efter branden av en frustande dynamik.

Hamnen kompletterades med järnväg, först österut, sedan åt väster. Invigningarna var folkfester. Världen öppnade sig på allvar för Karlstad.

Mekaniska verkstäder startades i staden, likaså textilindustrier.

Här fanns även en tändsticksfabrik, tre fabriker för tillverkning av mineralvatten och läskedrycker, tre tobaksfabriker, tre garverier och fyra ölbryggerier. Och befolkningen ökade. Sunne, som länge varit den folkrikaste socknen i Värmland, passerades av residensstaden i slutet av seklet.

Fågel Fenix hade rest sig ur julibandens gråa helvetesaska.

Uppdaterad den