Katastrofer och orostider

Från koncentrationslägret i Bergen-Belsen till Herrhagsskolan

Herrhagsskolan

Artikeln Till Herrhagen kl 13.24 är skriven av Christer Mattsson, tidigare lärare och nu föreståndare för Segerstedtinstitutet. Den är tidigare utgiven som bok på förlag Per Bergrén 2008.

Texten i sin helhet

Mattsson, Till Herrhagen kl 13.24

Texten i korthet

I augusti 1945 anlände cirka 150 judiska kvinnor från koncentrationslägret Bergen-Belsen i Tyskland till Herrhagsskolan som gjorts om till beredskapssjukhus. De tuberkulossjuka kvinnorna hade förts till Sverige med hjälp av de s k vita bussarna. Många av dem var svårt sjuka och flera avled efter ankomsten. De vilar på den judiska begravningsplatsen i Karlstad.

Boken tillkom 2008 som ett projekt under dåvarande läraren Christer Mattssons ledning i samarbete med bland annat skolelever. I Mattssons klass hade några pojkar ifrågasatt Förintelsens existens. I projektet får de lära sig hur Förintelsens förödande konsekvenser nådde också till Karlstad. Historien berättas med hjälp av samtida officiella dokument och artiklar från lokalpressen men också genom intervjuer med Karlstadsbor med egna minnen från händelserna 1945. Ett särskilt intressant bidrag lämnas i en biografi om en av de kvinnor som kom till Herrhagsskolan, utgiven på portugisiska i Brasilien dit hon utvandrat, och där delar översatts till svenska och infogats i Mattssons bok.

I korta men innehållsrika kapitel skildras också de europeiska judarnas historia liksom historien om judarna i Sverige. Den europeiska antisemitismen behandlas som historiskt och nutida fenomen och med tyngdpunkt på den nazistiska raspolitikens yttersta konsekvens, Förintelsen.

Herrhagsskolans tillkomst som ett skolpalats strax efter förra sekelskiftet och historia både fram till 1945 och därefter skildras i ett separat kapitel. Här framhålls bland annat hur skolan från första början utrustades med den då omstridda nymodigheten elektriskt ljus.

Uppdaterad den