Katastrofer och orostider

Gösta Schildt från Karlstad var militärattaché i Prag

Artikeln Gösta Schildt från Karlstad – militärattaché i Prag är skriven av Olle Nilsson, arkivpedagog på Värmlandsarkiv. Den har tidigare varit publicerad i Carlstads-Gillets jubileumsskrift nr 35, årgång 28.

Texten i sin helhet

Nilsson, Gösta Schildt från Karlstad – militärattaché i Prag

Texten i korthet

Efter första världskrigets slut bildades republiken Tjeckoslovakien. I landet fanns motsättningar mellan befolkningsgrupper vad gällde kultur och ekonomi. Efter nazisternas maktövertagande i Tyskland 1933, skärptes dessa, dels inom Tjeckoslovakien, dels gentemot Tyskland.

Sveriges regering och försvarsstab försågs löpande med underrättelser från svenska beskickningar. Om läget i Prag rapporterade en militärattaché, men han vistades vanligen i Warszawa. Hösten 1937 anställdes som biträde i Prag löjtnanten Gösta Schildt, Karlstad.

Han hade varit biträde åt militärattachén i Tallinn och var väl förtrogen med de uppgifter som väntade honom. I Värmlands Landstormsförbunds arkiv, som förvaras i Föreningsarkivet i Värmland, finns kopior av Gösta Schildts rapportering.

Från hösten 1937 ökade det tyska trycket mot Tjeckoslovakien och efter att Österrike införlivats med Tyskland den 15 mars 1938 försämrades läget avsevärt. Avspärrningar och truppavdelningar syntesi byarna vid den tyska gränsen. Överallt patrullerade polis och gendarmer och fönster i judiska och tjeckiska affärer var sönderslagna. Många judar flyttade från gränsområdena.

Den 19 september sökte Schildt upp Tysklands flygattaché Möricke som var på besök i Prag. På frågan om när kriget kommer att bryta ut, svarade Möricke att det blir i slutet av september månad. Möjligheten till en fredlig lösning var minimal.

Den 23 september mobiliserades den tjeckiska försvarsmakten. I Prag hamstrade folk varor och köpte gasmasker men var beredda på att göra motstånd om tyskarna anföll. I München samlades Storbritanniens, Frankrikes, Italiens och Tysklands ledare. Utan att höra den tjeckiska regeringen bestämde de att Tyskland skulle få ockupera de sudettyska områdena. Där bodde över 4 miljoner av landets invånare på nästan 35 procent av landets territorium.

Onsdagen den 15 mars 1938 anföll tyskarna. I en av sina rapporter till försvarsstaben redogjorde Schildt för ett överraskande möte. Han hade kommit i samspråk med en man som presenterade sig som hemlig tysk agent. Hans åsikt var att den ”polska frågan” skulle lösas först.

I april 1939 kallades Gösta Schildt hem till Sverige. Han avslutade sin rapportering från Prag med att konstatera att Hitler brutit mot sina tidigare framförda synpunkter, att han inte ville ha några minoriteter inom sitt område. " Man frågar sig därför: Vilket folk skall härnäst råka under Hitlers välde? "skrev Schildt. I september 1939 anföll tyskarna Polen.

Uppdaterad den