Katastrofer och orostider

Karlstad, första världskriget och hungerupproret 1917

Artikeln Karlstad, första världskriget och hungersupproret 1917 är skriven av Jon Räftegård, arkivchef i Karlstads kommun. Artikeln är tidigare publicerad i Carlstads Gillets tidskrift 2015, årgång 24 nr 28. 

Texten i sin helhet

Räftegård, Karlstad, första världskriget och hungerupproret 1917


Texten i korthet

Första världskriget drabbade inte bara de krigförande staterna, utan även länder som lyckades hålla sig utanför konflikten. Även Karlstad led av den dyrtid, livsmedelsbrist och arbetslöshet kriget skapade.

Stora ansträngningar gjordes, både nationellt och lokalt, för att lindra lidandet. I Karlstad inrättades bland annat en livsmedelsnämnd och en arbetslöshets- och hjälpkommitté, för att ransonera bristvaror som bröd, fläsk, smör och bränsle, och för att förmedla nödhjälpsarbeten och understöd.

1917 blev nöden så svår att hungerkravaller började rasa runt om i landet. Även i Karlstad reste sig arbetarmassorna, men här nöjde man sig med ordnade demonstrationer den 17 och 28 april. Resultatet blev också ganska lyckat: stadsfullmäktige anslog 10 000 kr för att lindra mjölkbristen och gav arbetarekommunen ett större inflytande över hur de ransonerade varorna skulle fördelas.

Uppdaterad den