Katastrofer och orostider

När tyskarna flög över Karlstad

Artikeln När tyskarna flög över Karlstad är skriven av Olle Nilsson, arkivpedagog på Värmlandsarkiv. Artikeln har tidigare varit publicerad i Carlstads-Gillets jubileumsskrift nr 35 årgång 28.

Texten i sin helhet

Nilsson, När tyskarna flög över Karlstad

Texten i korthet

Under hösten 1937 började man i Sverige oroa sig för krig. En upprustning av försvaret inleddes. När Tyskland den 9 april 1940 anföll Norge kändes hotet mot Värmland riktigt allvarligt. Alla vägar mot Norge spärrades av och luftbevakning inleddes. I Karlstad sattes vakter ut vid telegrafstationen, hamnen, broarna över Klarälven, radiostationen, gasverket och Zakrisdalsverken, där man tillverkade ammunition.

Vid Sixbacken och vid museet på Sandgrund förberedde man sig för att sätta ut kanoner. Om det kom främmande plan skulle man genast meddela de ansvariga på staben detta så de kunde utlösa flyglarm. När larmet gick skulle folk genast ge sig ner i skyddsrummen.   

Den 16 april 1940 kom ett larm. Ett plan flög från Mitanderfors mot Lekvattnet. De utplacerade luftvärnsmännen följde det sedan till Gräsmark, Rottnesund och Grava. Soldaterna vid Sixbacken gjorde kanonerna skjutklara, men planet svängde mot sydväst och flög ut över Vänern.

Det vände sedan och gick in mot Grums där det landade vid kyrkan. Det var ett tyskt transportplan med tre mans besättning, kraftigt beväpnat med kulsprutor. Även männen var beväpnade. De togs till fånga, men förklarade att de kommit fel. Det var inte meningen att de skulle flyga in över Sverige. De trodde att de fortfarande var kvar i Norge. Att de hade landat berodde på bränslebrist.

Dagen därpå, den 17 april, utrymdes museet för att ge plats åt militären. Allt av värde kördes till en stuga i Mariebergsskogen. Kanonerna stod nu placerade utanför museet.

Den 18 april kom ett nytt larm, nu från Långflon. Ett plan flög in över gränsen, men det svängde och for mot Charlottenberg. Senare kom ännu ett larm. Nu var ett tyskt plan på väg mot Karlstad. När det blev synligt från Sandgrund avlossades fyra skott. Planet girade, men kom efter en stund tillbaka rakt mot Karlstad.

Nya skott avlossades, men planet träffades ändå inte. Däremot ramlade splitter från granaterna ner över hustaken i staden. Efter en ny sväng över staden sköt man på planet från Sixbacken. Då vände det och for ut över Vänern, söderut.

Några dagar senare kom hemliga uppgifter som sa att tyskarna planerade att släppa ner trupper över Karlstad under natten. Alla styrkor mobiliserades och stod beredda, men inget hände.

- Så avslutades den första beredskapsvåren i Karlstad 1940. Detta var slutet på en början, för ytterligare fem års beredskap skulle passera innan freden återigen inställde sig, skriver Olle Nilsson, arkivpedagog vid Arkivcentrum i Karlstad i sin längre och spännande berättelse om händelserna.

Uppdaterad den