Katastrofer och orostider

Spanska sjukan i Karlstad

Foto över statistik dödsorsaker Hälsovårdsnämnden 1918

Artikeln Spanska sjukan i Karlstad är skriven av Jon Räftegård, arkivchef  i Karlstads kommun. Den är tidigare publicerad som ett Månadens dokument på karlstad.se

Texten i sin helhet

Räftegård, Spanska sjukan i Karlstad

Texten i korthet

När spanska sjukan svepte över världen 1918-1920 skördade den mellan 20 och 100 miljoner offer, och den räknas därmed som en av de värsta farsoterna som någonsin har drabbat mänskligheten.

Till Karlstad kom den under sommaren 1918, men fick större spridning först under hösten. I september rapporterades de första dödsfallen och den 2 oktober behandlades frågan för första gången av stadens hälsovårdsnämnd.

En rad åtgärder vidtogs för att minska smittspridningen, bland annat förbud mot onödiga folksamlingar och uppmaningar om social distans och god mun- och handhygien. Men man var varken lika konsekvent eller uthållig i sina åtgärder som vi är idag under den rådande coronapandemin.

Smittspridningen var hög under resten av året, och totalt under perioden juni till januari ska upp till 5000 av Karlstads ca 19 000 invånare ha smittats. I dödsfall räknat tycks Karlstad ha klarat sig relativt bra. Andre stadsläkaren Hugo Severin noterade endast 56 dödsfall i sin rapport till Medicinalstyrelsen i början av 1919, vilket motsvarar drygt en procent av de insjuknade.

Uppdaterad den