Kultur, idrott, fritid och utbildning

Litteraturklubben - en mötesplats för kulturpersoner

Artikeln Erik Schüllerqvist och Litteraturklubben 1944-1970 är skriven av Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Schüllerqvist, Erik Schüllerqvist och Litteraturklubben 1944-1970


Texten i korthet

Mellan 1944 och 1970 fanns i Karlstad en sammanslutning som kallades Litteraturklubben. Det var ingen officiell förening med stadgar och årsmöten. Organisationen hörde inte heller till något bildningsförbund och fick inte några kommunala anslag.  Men upp till 60 medlemmar fanns i klubben, som träffades sex, sju gånger per år, vanligtvis för att lyssna till föredrag som någon av medlemmarna höll.

I Litteraturklubben samlades en rad av periodens aktiva medborgare inom en kultursektor som ännu inte fått dagens välorganiserade former med kulturförvaltning och kultursidor i tidningarna.

Här fanns museichefen Helge Kjellin, folkskolläraren och ordföranden i biblioteksnämnden Nathan Johnson, bibliotekarien Ingrid Danielsson, journalisten Reidar Nordenberg, trubaduren Gunnar Turesson samt lärare från läroverk, seminarium och flickskola. En av dessa lärare var Erik Schüllerqvist, ordförande under de flesta verksamhetsåren.

Om Litteraturklubbens verksamhet jämförs med Humanistiska Föreningens program framgår att den senare i högre grad byggde på inbjudna talare, medan det i Litteraturklubben vanligtvis var medlemmarna själva som stod för föredragen.

Litteraturklubbens kärntrupp bestod av ett dussintal personer som höll föredrag och lyfte fram sina favoritförfattare.

Under klubbens tjugosexåriga tillvaro var det sju författare som återkom i programverksamheten tre gånger eller fler: Pär Lagerkvist, Harry Martinsson. Gustav Fröding, August Strindberg, Karin Boye, Hjalmar Bergman och Vilhelm Moberg. Tonvikten låg alltså på samtida författare, även det förekom att äldre författarskap också presenterades.

Någon gång om året bjöds emellertid en gäst in till Litteraturklubben - och det var inte vilka som helst. Bland dem fanns under åren Göran Tunström, Frans G Bengtsson, Johannes Edfeldt, Olof Lagercrantz, Alf Ahlberg och Alf Henriksson.

Reidar Nordenberg, berättar i en intervju om hur han upplevde litteraturklubben:

- Det var som om de som var lärare, när det var Litteraturklubb, blev elever på nytt, du vet, sådana där nyfikna elever som vill lära sig och som vill dela med sig när de hade lärt sig något nytt.

Föredrag på Karlstadsdagen 2015.

Uppdaterad den