Kultur, idrott, fritid och utbildning

Karlstads teater - så växte den fram

Uppsatsen Karlstads teater - dess tillblivelse och arkitektur är skriven av Maria Gambring Konstvetenskap C vid Uppsala universitet. Uppsatsen vann Karlstads kommuns stads- och kommunhistoriska uppsatspris 2015.

Texten i sin helhet

Gambring, Karlstad Teater


Texten i korthet

”Den imponerande vita byggnaden som låg vackert vid vattnet, spännande att betrakta men på samma gång något som min perception uppfattade och tolkade likt ett mycket välbekant inslag i sin omgivande miljö.”

Så beskriver Maria Gambring Karlstads teater, så som hon minns den från sin barndom, i en C-uppsats i konstvetenskap vid Uppsala universitet hösten 2014.

I ”Karlstads teater – dess tillblivelse och arkitektur” ger hon en levande inblick i hur projektet Karlstads teater utvecklades från idé till det arkitektoniska byggnadsverk med stilideal från renässansen som invigdes den 7 november 1893. Arkitekten, Axel Anderberg, skapade även Stockholms opera.

Maria Gambring strävar här efter att belysa hur det sena 1800-talets socialhistoriska och konsthistoriska influenser samt tidens arkitekturhistoriska kontext bidrog till att ge Karlstads teater sin karaktär. Hon undersöker också hur byggnadens uttryck samspelar med den yttre, vattennära miljön, men väljer - av utrymmesskäl - att i detta sammanhang inte fördjupa sig i teaterns interiör.

Teaterlivet i Karlstad har starka traditioner med rötter tillbaka till 1600-talet. Ett tiotal år efter stadsbranden 1865 bildades ett teaterbolag med Dr Haak, namnkunnig Karlstadsbo, som ordförande. Med hjälp av lokala källor, tidningsartiklar inte minst, beskrivs hur insamlingen av medel på olika sätt ledde fram till förverkligande av en storslagen teaterbyggnad i Karlstad.

Uppdaterad den