Kultur, idrott, fritid och utbildning

När Karlstad fick en universitetsfilial

Karlstads universitetfilial

Artikeln Varför fick Karlstad en universitetsfilial? är skriven av Bengt Schüllerqvist professor emeritus i historia vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Schüllerqvist, Varför fick Karlstad en universitetsfilial?

Texten i korthet

Att ett universitet skulle förläggas till Karlstad var ingen självklarhet. Örebro ligger bara tio mil från Karlstad. 1960-talets utbildningsplanerare var tidigt klara över att en utbyggnad av högre utbildning skulle ske i Örebro, en betydligt större stad än Karlstad. Karlstads då två ledande politiker ur båda lägren, socialdemokraten Malte Eurenius och folkpartisten Carl Erik Carldén, engagerade sig starkt för att även Karlstad skulle få akademisk utbildning. De tog kontakt med en rådgivare från Göteborgs universitet, geografiprofessorn Sven Godlund. När karlstadspolitikerna 1963 presenterade en utredning om ett universitet i Karlstad fann den värmländske landshövdingen Gustaf Nilsson förslaget helt orealistiskt. Men professor Godlund hittade en väg. Han publicerade en artikel i Dagens Nyheter med förslag om att filialer till de redan existerande universiteten skulle byggas, inte nya och självständiga enheter. De statliga utredarna, liksom utbildningsministern, vid tillfället Ragnar Edenman, nappade på förslaget. Det var ont om alternativa filialkandidater på lämpligt avstånd till Göteborgs universitet. Trots att Göteborgsuniversitetets styrelse i sitt remissvar tog avstånd från tanke på en filial gick förslaget igenom i riksdagen. Karlstad fick sin universitetsfilial. I debatten inför riksdagsbeslutet kommenterades Karlstadsfilialen av den inflytelserike socialdemokratiske utbildningspolitikern Stellan Arvidsson: - Karlstad har kommit med mera av en slump.

Uppdaterad den