Kultur, idrott, fritid och utbildning

Progressiva musikrörelsen ockuperar!

Progressiva musikrörelsen ockuperar hus och demonstrerar på taket 1977
Foto: Lennart Fernqvist VF (beskuren bild).

Artikeln Progressiva musikrörelsen ockuperar! är skriven av Marthin Gustafsson, student vid Karlstads universitet. Artikeln är en populariserad version av Gustafssons masteruppsats i historia.

Texten i sin helhet

Gustafsson, Progressiva musikrörelsen ockuperar!

Texten i korthet

Med inspiration från Woodstockfestivalen, Gärdetfesterna i Stockholm och liknande tillställningar arrangerade en grupp Karlstadsungdomar sommaren 1973 en progressiv musikfest på Örsholmen. Strax efteråt bildade några av ungdomarna föreningen Karlstad musikcafé, med syftet att genom ett varierat utbud av musik (undantaget pop och svensktoppsmusik) och andra aktiviteter skapa ett alternativ till det etablerade nöjeslivet.

En central fråga för förening var redan från starten den om en fast lokal. Föreningen behövde en fast lokal inte bara för att bedriva sin verksamhet i, utan också för att bli bidragsberättigad.

Efter att ha blivit vräkta från sin första lokal på Värmlandsgatan på Herrhagen, på grund av de störningar konsertverksamheten medförde, förde föreningen en lång och bitvis bitter kamp mot kommunen som utmynnade i att ett 20-tal ungdomar den 19 mars 1977 helt enkelt ockuperade en lokal som de ansåg passade föreningens verksamhet – en gammal gummiverkstad vid fängelset. Därifrån fortsatte de kampen mot kommunen tills de tre dagar senare blev avhysta av polisen.

Ockupanterna dömdes till dagsböter för sitt tilltag, men ca ett och ett halvt år efter ockupationen löstes faktiskt lokalfrågan. Föreningen fick tillgång till en före detta livsmedelsbutik som de fick samsas i med en rad andra föreningar.

Uppdaterad den