Kulturhistoriska byggnader

Bibliotekshuset

Artikeln Bibliotekshuset är skriven av Elisabet Larberg , Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Larberg, Bibliotekshuset

Texten i korthet

Artikeln Bibliotekshuset beskriver den moderna biblioteksbyggnaden som invigdes 1973 gestaltad av arkitekt Janne Feldt. Den monumentala byggnaden i prefabricerade betongelement representerar såväl dåtidens arkitekturideal som 1970-talets kultursyn, den som satte kulturverksamheten i centrum. I ett och samma hus skulle alla kulturyttringar, litteratur, konst, musik, film, teater, föredrag och debatter samsas med politiskt beslutsfattande och administration av kultursektorn.  

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den