Kulturhistoriska byggnader

Bibliotekshuset

Artikeln Bibliotekshuset är skriven av Elisabet Larberg , Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Larberg, Bibliotekshuset

Texten i korthet

Artikeln Bibliotekshuset beskriver den moderna biblioteksbyggnaden som invigdes 1973 gestaltad av arkitekt Janne Feldt. Den monumentala byggnaden i prefabricerade betongelement representerar såväl dåtidens arkitekturideal som 1970-talets kultursyn, den som satte kulturverksamheten i centrum. I ett och samma hus skulle alla kulturyttringar, litteratur, konst, musik, film, teater, föredrag och debatter samsas med politiskt beslutsfattande och administration av kultursektorn.  

Uppdaterad den