Kulturhistoriska byggnader

Bostadshusen vid Norra Strandgatan 1

Artikeln Bostadshusen vid Norra Strandgatan 1 är skriven av Hans Olsson, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan.

Texten i sin helhet

Olsson, Bostadshusen vid Norra Strandgatan 1

Texten i korthet

Artikeln Bostadshusen vid Norra Strandgatan 1 är en berättelse om exploateringen av kvarteret Lantmätaren på 1990-talet och den kamp som Föreningen Karlstad Lever förde åren 1989-1995 för att hindra rivningen de sista kvarvarande trähusen från stadens återuppbyggnad efter branden 1865.  

Försöken att bevara den kulturhistoriskt värdefulla miljön misslyckades och spåren i stadsrummet från denna tid suddades ut. I gengäld vann man ett stort antal nya bostäder i centralt läge nära grönstråk och en ny karaktär i stadsrummet.  

I artikeln beskrivs den nya bebyggelsen i postmodern arkitektur som uppfördes i kvarteret. Tack vare ny teknik lyckades den infogas på ett sätt som hänsynsfullt appellerar till de äldre kvarvarande husen. Kvarteret Lantmätaren är idag ett bra exempel på hur olika tiders ideal satt sina årsringar i Tingvallastaden under 1900-talet och samtidigt ett dokument över den eklekticism som är utmärkande för den postmodernistiska arkitekturen.

Uppdaterad den