Kulturhistoriska byggnader

Funkishuset vid Norra Strandgatan 7

Artikeln Funkishuset vid Norra Strandgatan 7 är skriven av Kerstin Sundelöf, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan. 

Texten i sin helhet

Sundelöf, Funkishuset vid Norra Strandgatan 7

Texten i korthet

Artikeln Funkishuset vid Norra Strandgatan 7 beskriver ett bostadshus som uppfördes åren 1938-1939 i slutet av den funktionalistiska stilepoken. Byggnaden har genomgått vissa förändringar men fortfarande är de typiska funktionalistiska gestaltningsidealen avläsbara i utformning och material. Byggnaden är en av de få funkishusen som finns kvar i innerstaden.

Uppdaterad den