Kulturhistoriska byggnader

I Frödingsparken fanns både brandkår, polis och sjukvård

Artikeln Frödingsparken är skriven av Hans Olsson, föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i Karlstad med kulturhistoriska ögon II.

Texten i sin helhet

Olsson, Frödingsparken

Texten i korthet

Av de gamla byggnaderna i Frödingsparken är säkert Gamla Brandstationen en av de i dag mest kända.  Tre utryckningsdörrar fanns. Idag finns inte själva dörrarna kvar men man kan lätt föreställa sig hur brandkaåren snabbt kunde nå Drottninggatan. Den första bilen, en Scania Vabis, inköptes 1922. Innan dess sköttes utryckningarna av hästar. Den sista brandhästen såldes 1926.

Fram till 1925 fungerade brandstationen även som polisstation. Brandkåren lämnade Frödingsparken 1956 för nya och betydligt modernare lokaler på Sundsta. Då revs stall och torn och byggnaden stod tom en tid. 1966 togs lokalerna i anspråk för Tingvallagymnasiet

Gamla Brandstationen var från början Karlstads första ”riktiga” lasarett. Huvudbyggnaden uppfördes 1839–1842 och hade en liten flygel på var sida. Den norra flygeln, som fungerade som kök och kokerskebostad och senare som likbod, finns kvar i oförändrat skick medan den södra, som innehöll vaktmästarrum och ett antal sängplatser för sinnessjuka, införlivades med den ombyggnad som förvandlade lasarettet till brandstation.

Värmlands första och Sveriges andra lasarett byggdes 1773, i Filipstad. Behovet av sjukvård bland gruvarbetarna var stort. Det administrativa centrumet kom dock att ligga i Karlstad. Den verkliga makten över vård, skola och omsorg låg länge inom kyrkan. Därför samlades både skola och sjukvård i närheten av domkyrkan på det så kallade Lagberget.

Den tidiga sjukstugan, hospitalet, lär ha varit en två våningar hög träbyggnad med torvtak och jordgolv. Vården handlade till stor del om lindring i livets slutskede. Men snart krävdes fler vårdplatser. Mot slutet av 1800-talet hade järnvägsbyggandet i Värmland pågått en tid och syfilisen härjade svårt.

På 1830-talet hade man också ”uppfunnit” olika typer av bedövning och narkos, man hade lärt sig vad bakterier var och hur man skyddade sig mot dem. Via en riksinsamling fick man ihop pengar så att man 1839 kunde bygga ett lasarett som gav vård enligt de senaste rönen. 1842 tog man emot de första patienterna.

De sjuka erbjöds en hälsosam miljö, framför allt frisk luft. Här fanns även en paviljong som erbjöd brunnsvatten. Den låg alldeles vid Pråmkanalens inlopp och längs alléerna på kanalens båda sidor promenerades det flitigt. I lasarettet kunde man som mest vårda 104 patienter. Den första våningen inrymde tre sjukrum, en operationssal, mottagningsrum och direktionsrum, ett badrum och ett sköterskerum. På den övre våningen fanns sju sjukrum och ett sköterskerum.

Men lasarettet blev återigen för trångt och en stor annexbyggnad, kallad Nya lasarettet, byggdes 1875.  En av de tongivande läkarna var då Per Clarholm (1860–1942). Han såg till att den första röntgenapparaten installerades. Året var 1899. 1905 flyttade lasarettet från området.

I det pampiga annexet till den gamla lasarettsbyggnaden, uppfört 1875, öppnades så småningom en flickskola, som fanns kvar till 1966 då den införlivades med Tingvallagymnasiet. I en del av bottenplanet finns i dag Slussvaktens förskola.

Överläkarbostaden vid Kungsgatan är den av de offentliga byggnaderna i Frödingsparken som exteriört genomgått minst förändring. Ändå har byggnadens funktion ändrats många gånger. Den byggdes 1876 som bostad åt den förste lasarettsläkaren, Per Adolf Eneström som efterträddes av Per Clarholm. När sjukvården lämnat plats för brandstation och skola blev huset rektorsbostad. 

1928 omvandlades huset till stadsbibliotek. Som bibliotek fungerade byggnaden till 1973. I början av 1980-talet köptes den av arkitektfirman Skanark AB som använde den till kontor. 1995 såldes fastigheten till Hyresgästföreningen.

Uppdaterad den