Kulturhistoriska byggnader

Norra Skolan

Artikeln Norra Skolan är skriven av Hans Olsson, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med kulturhistoriska ögon – Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan.

Texten i sin helhet

Olsson, Norra Skolan

Texten i korthet

I artikeln Norra Skolan ges en kort bakgrund kring det engagemang som väcktes i mitten av 1800-talet för att utveckla skolväsendet i Karlstad till att också omfatta undervisning för flickor. Norra Skolan stod färdig 1878 och fick namnet Karlstads elementarläroverk för flickor. Byggnaden uppfördes efter ritningar av Theodor Högström som var dåvarande stadsarkitekt och stadsbyggmästare och utgör ett tidstypiskt exempel på den nyrenässans som dominerade utformandet av skolor, stadshotell och teatrar som uppfördes i Sverige under 1800-talets senare hälft.  

I artikeln ges exempel på de kompositionsprinciper och stilelement som utmärker nyrenässansens särdrag 

Uppdaterad den