Kulturhistoriska byggnader

Stadsträdgårdens historia

Stadsträdgården med restaurangen förr i tiden

Artikeln Stadsträdgårdens historik är skriven av Anders Blomqvist och Inger Berggrén och är tidigare publicerad som ett kapitel i deras bok Stadsträdgården i Karlstad.

Texten i sin helhet

Blomqvist och Berggrén, Stadsträdgårdens historik

Texten i korthet

Stadsträdgården i Karlstad har en drygt 150-årig historia, med både bra och sämre tidsperioder. Från 1960-talet och en tid framåt fanns det de som såg parken som ”en förfallen trädgård” vars mark kunde komma till annan användning. Men stadens styrande kom på bättre tankar. I början av 1990-talet påbörjades en upprustning, och i dag är Stadsträdgården återigen ett omtyckt utflyktsmål.

Om detta berättar paret Inger och Per Berggrén, som tillsammans med Anders Blomqvist gett ut en bok med titeln ”Stadsträdgården i Karlstad”. En bok som 2020 utsågs till ”Värmlands vackraste bok”.

Men historien börjar på 1860-talet, då Karlstads styrande erbjöd Hushållningssällskapet mark för att starta en trädgårdsskola. 1864 flyttade den skola som redan fanns i Grums till det som skulle bli Stadsträdgården.

Skolan blev dock kortlivad. Den lades ner 1876 när Alnarp blev centrum för trädgårdsmästarutbildningen.

Viss trädgårdsutbildning fortsatte i Karlstad, då i privat regi. Det ledde till att en vacker trädgård anlades och blev ett rekreationsområde för stadens invånare.

Olika evenemang genomfördes i parken och drog stor publik. Det i sin tur medförde önskemål om serveringsmöjligheter, och sådana växte fram. Först i mindre skala, sedan i form av Stadsträdgårdens mäktiga restaurang, som tyvärr brann ner 1959 sedan en pyroman anlagt eld i träbyggnaden.

När skolan lagts ner och restaurangen brunnit hann parken förfalla. På 1990-talet började man prata om en upprustning, och 1993 togs beslutet. Parkingenjör Alf Hevelius och dendrolog Anders Blomqvist – nu medarbetare i bokprojektet - fick i uppdrag att välja växter och göra Stadsträdgården till en oas. De lyckades så bra att de 2003 fick Karlstads kommuns kulturstipendium.

I dag vallfärdar folk dit för att beundra de vackra magnoliorna och de andra växterna, många hämtade från alla möjliga platser på jorden.

Uppdaterad den