Kulturhistoriska byggnader

Värmlands museum och Sandgrundsudden

Artikeln Värmlands museum och Sandgrundsudden är skriven av Elisabet Larberg, Föreningen Karlstad lever. Den har tidigare varit publicerad i skriften Karlstad med historiska ögon - Sandgrundsgatan och Norra Strandgatan.

Texten i sin helhet

Larberg, Värmlands museum och Sandgrundsudden

Texten i korthet

Artikeln Värmlands Museum och Sandgrundsudden redogör för museets tillkomst 1929, byggnadens unika gestaltning av arkitekten Cyrillus Johansson och dess placering i landskapet på Sandgrundsudden. Artikeln tar även upp de förändringar som byggnaden genomgått under åren och den sjusidiga byggnadskroppen efter ritningar av arkitekt Carl Nyren som tillfogades och invigdes 1998 och idag utgör Värmlands Museums huvudbyggnad.

Uppdaterad den