Kvinnohistoria

Arbete åt judiska kvinnor

Artikeln B. Bergson & Söner gav judiska kvinnor arbete är skriven av Gunvor Nyman, journalist Karlstad.

Texten i sin helhet

Nyman, B. Bergson & söner


Texten i korthet

Karlstad har varit en stor textilstad och Värmland ett textiltätt län. 1951 fanns i länet inte mindre än 27 värmländska textilföretag. Tillsammans sysselsatte de drygt 1 600 anställda.

Det största företaget i länet var Svenska Rayon i Älvenäs och det största i Karlstad var AB B. Bergson & Söner på Herrhagen med som mest 350 anställda.

AB B.Bergson & Söner grundades av en judisk flykting från Litauen, Benzion Bergson, som kom till Karlstad kring sekelskiftet.1927 började man med tillverkning av kläder, först herrkläder, men från och med 1940 även damkläder. 

Benzion dolde inte sin judiska börd. Hans fyra söner fick alla judiska namn - Marcus, Abel, Isac och Samuel.

Den 26 juli 1945, efter andra världskrigets slut, kom cirka 300 polsk-judiska kvinnor som hämtats ur koncentrationslägret Bergen-Belsen med hjälp av de kända ”vita bussarna” till Karlstad. Många var sjuka. De inkvarterades i Herrhagsskolan, som tidigare varit beredskapssjukhus. Femton av kvinnorna var så svaga att de avled.

Kläderna från Bergsons var kända för sin goda kvalitet. En butikskedja med namnet Bergson etablerade sig på runt 200 platser i landet.

I mitten av 1960-talet lades tillverkningen av damkläder ner och 1970 var företagets saga slut.

Uppdaterad den