Kvinnohistoria

Visst fanns det driftiga kvinnor i Karlstad redan före branden

Artikeln Kvinnor i Karlstads historia är skriven av Gunvor Nyman, journalist Karlstad.

Texten i sin helhet

Nyman, Kvinnor i Karlstads historia.pdf


Texten i korthet

Kapten C A Nygren gav 1914 ut den första delen av ”Carlstads stads historia”. Gata för gata, adress för adress, går han igenom vilka som vid tiden före branden ägde fastigheter i centrala staden eller drev verksamheter där.

Det visade sig att det fanns gott om driftiga kvinnor i Karlstad.

Fruar i välbärgade familjer ägnade sig åt välgörenhet av skilda slag, så exempelvis biskopinnan Maria Bjurbäck. Änkor tog ofta över verksamheter efter sina avlidna makar. Ogifta systrar öppnade butiker tillsammans. Men kvinnor kunde märkas i det offentliga livet även på andra sätt.

Här några exempel:

Catharina Elisabeth Wennerstjerna öppnade en flickpension, som blev mycket uppskattad. Ytterligare en flickpension drevs av änkan Lovisa Ulrica Kamph och hennes döttrar. De startade senare en småbarnsskola.

Fru Charlotta Johansson sålde biljetter till Karlstads teater och skrev artiklar i Karlstads-Tidningen under signaturen Cajsa på Trälåsen. 

I Charlottas hus fanns för övrigt stadens första modeaffär, ägd av tre systrar Lindmark.

En annan affärskvinna var Sara Lovisa Hofvander.  Som änka drev hon en fiskaffär, ”berömd för sina utmärkta varor”.

Britta Carolina Lilljebjörn var änka efter brukspatronen på gården Skog. Gårdsplanen hyrde hon ut till resande sällskap - ryttare som visade upp sina konster, menagerier och andra sevärdheter.

Carolina Sofia Olsén blev änka efter tobaksspinnarmästaren Fredrik Olsén och tog då över verksamheten i fabriken. Hon införde något för den tiden så ovanligt som direktimport av tobaksråvara, utan omvägen över grossist. Det ökade lönsamheten i fabriken betydligt.

Även efter branden 1865 visade kvinnorna prov på handlingskraft. Det var de som redan dagarna efter katastrofen såg till att nödbostäder ordnades och annan hjälp snabbt kom igång.

Under senare delen av 1800-talet öppnade allt flera kvinnor affärer i staden.

Uppdaterad den