Lokalpolitik

Anna Ljungkvist - första kvinnan i Karlstads stadsfullmäktige

Anna Ljungqvist
Foto av Anna Ljungkvist ur Nygrens porträttsamling

Artikeln Pionjären Anna Ljungkvist är skriven av Jon Räftegård, arkivchef i Karlstads kommun. Artikeln är tidigare publicerad i boken Pionjärer, kravaller och fattiga bönder.

Texten i sin helhet

 Räftegård, Pionjären Anna Ljungkvist


Texten i korthet

I och med rösträttsreformen 1909 blev kvinnor valbara till kommunernas högsta beslutande organ – fullmäktige. Först att bli invald i Karlstad var folkskollärarinnan Anna Ljungkvist, som under sin tid i stadsfullmäktige 1911-1917 lämnade in sammanlagt tolv motioner.

I huvudsak ägnade sig Anna åt socialpolitiska frågor. Bland annat ville hon inrätta en husmodersskola där arbetarkvinnor skulle lära sig ta hand om hushåll och barn. Hon ville också ge stadens arbetare en veckas årlig semester.

Resultatet av Annas politiska gärning blev dock ganska magert, delvis beroende på det världskrig som rasade samtidigt och som framtvingade helt andra prioriteringar hos stadsfullmäktige. Några politiska framgångar hade hon visserligen, men hennes stora insats var som pionjär. Genom sitt flitiga motionerande och stora engagemang i Karlstads stadsfullmäktige visade hon att kommunalpolitiken också var en arena för kvinnor.

Uppdaterad den