Näringsliv

Vågmästaren och pråmarna

Artikeln Vågmästaren och pråmarna är skriven av Bengt Schüllerqvist, professor emeritus i historia vid Karlstads universitet.

Texten i sin helhet

Schüllerqvist, Vågmästaren och pråmarna

Texten i korthet

Vågmästaren är idag namnet på ett stort kvarter, en samfällighet av bostadsrättsföreningar vid Yttre hamnen i Karlstad. Vem var då vågmästaren och vad var hans roll i staden?

Bostadsrättsföreningarna har märkliga och disparata namn. Några är hämtade från antikens hjältar och gudar, såsom Hercules och Neptun, andra från nordisk mytologi, som Oden och Frej. Vissa har djurnamn, som Laxen, Falken och Lommen. Rapp är ett gammalt soldatnamn. Och varför döper man en bostadsrättsförening till Nyttig? Finns det något som förenar alla dessa namn?

Vågmästaren var länge den främste befattningshavaren i Karlstad efter borgmästaren. Bostadsrättsföreningarnas alla olika namn stod i fören på pråmar som trafikerade Klarälven och Pråmkanalen. Pråmarna svarade länge för större delen av transporterna till och från Karlstad.

På 1620- och 30-talen började järnbruk byggas väster om Bergslagsområdet. Ett motiv var den stora åtgången på skog, som användes för att framställa träkol till alla led i järnhanteringen. Bergslagsområdet kring Filipstad reserverades för gruvor och masugnar. Karlstad blev utskeppningshamn för järn från bruk längs Klarälven och dess biflöden. En järnvåg byggdes på 1630-talet strax norr om dagens Stadshotell. Vid vågen vägdes och beskattades allt järn, och delar av dessa avgifter fick Karlstad behålla. Snart var vågpengarna stadens största inkomst, och vågmästaren blev en ledande man i staden.

När pråmkanalen byggts på 1830-talet flyttades järnvågen till yttre hamnen vid Vänern, och en bostad för vågmästaren byggdes i närheten. Pråmarna som gett namn till bostadsrättsföreningarna gick med järn och timmer norrifrån till Karlstad, och med varor från Yttre hamn samt hamnen i Skoghall norrut.

När vågmästarsysslan upphörde i slutet av 1800-talet blev huset privatbostad. Bostadsrättsföreningarna i kvarteret Vågmästaren började byggas 1999 och vågmästarhuset var då obebott.

Länge stod huset och förföll. Men hösten 2019 renoverades den gamla vågmästarbostaden av företagare som köpt det som kontorshus.

Uppdaterad den