Näringsliv

Fel fiende pekades ut - så hamnade ammunitionsfabriken vid Zakrisdal

Artikeln Fel fiende pekades ut är skriven av Gunvor Nyman, journalist Karlstad och bygger på Rolf Bylunds bok Zakrisdal - Den hemliga fabriken.

Texten i sin helhet

Nyman, Zakrisdalsverken


Texten i korthet

Området Zakrisdal i västra delen av Karlstad var ursprungligen en lantegendom med anor sedan åtminstone tidigt 1800-tal. Gården brukades fram till 1940, då marken exproprierades för att ge plats åt en ammunitionsfabrik.

En sådan fanns redan i Stockholm, men den var nersliten och låg illa till med tanke på expansionsmöjligheterna. I en alltmer orolig tid ville regeringen dessutom hitta ett mindre utsatt läge för eventuella bombanfall än den tätbefolkade Kungsholmen.

Mannen bakom förslaget var försvarsministern Per-Edvin Sköld. I mars 1939 inleddes arbetet med hitta lämplig plats den nya anläggningen.

En rad städer diskuterades, men till sist stod striden om fabriken mellan Karlstad och Örebro. Valet föll på Karlstad - ironiskt nog för att fienden antogs komma från öster.  I april 1940 var Norge ockuperat av tyskarna. Svenska soldater låg vid gränsen, och de behövde ammunition. Fabriken kunde inte ha fått en mer lämplig placering.

I juni 1940 drog bygget igång. Ett år senare tillverkade man sprängpatroner, tändhattar och patronladdningar.

1944 arbetade 176 personer i fabriken. I juni 1945 hade antalet ökat till 265 och utbyggnaden fortsatte. Då såg man behovet av bostäder för personalen. Stadsdelen Bellevue anlades.

1952 hade Zakrisdalsfabriken runt 800 anställda. För att locka personal fick de män som tog jobb på fabriken slippa militärtjänstgöring. Samtidigt anställdes många kvinnor. De var snabba och noggranna och eftersom många av arbetsuppgifterna var enkla tempoarbeten kom de kvickt upp i hög produktivitet.

Av säkerhetsskäl måste alla genomgå personundersökningar och avlägga tystnadslöften. De fick inte ens berätta för sina anhöriga vad de arbetade med.

Kanske var det därför en speciell röd hårfärg kunde bli på modet bland Karlstads damer? Hade damerna vetat att den nya intressanta färgen som dykt upp i staden berodde på att Zakrisdalsverkens kvinnliga anställda utsattes för så många giftiga kemikalier hade de nog inte varit lika entusiastiska…

1960 flyttades delar av tillverkningen ner i bergrum. Produkterna blev allt mer avancerade men eftersom krigsrisken tonats ner hade man även börjat tillverka civila produkter. Zakrisdal var dock fortfarande en mycket stor arbetsplats. 1985 sysselsattes cirka 1 000 anställda i det som då var länets största mekaniska industri.

Men tiderna skulle förändras. 1990 bildades FFV Ordnance AB som omgående slogs samman med Bofors AB till Swedish Ordnance. Några förändringar för de anställda skulle det inte bli - men det blev det. Den 26 juni 1991 meddelades det att 1 700 tjänster inom försvarsindustrin skulle bort. Vid Zakrisdalsverken förlorade 540 av 850 anställda sina jobb. I slutet av 1992 lades den ner.

Mer om Zakrisdalsfabriken och annat som rör Zakrisdalsområdet finns att läsa i ”Den hemliga staden”, skriven av Rolf Bylund och utgiven av Karlstads hembygdsförening.

Uppdaterad den