Karlstads historia

Om Nätverket för Karlstads historia

Nätverket är ett samarbete mellan Karlstads kommun, Värmlands Museum, Föreningsarkivet i Värmland, Karlstads universitet samt en grupp personer med intresse för Karlstads historia. 

Nätverket vill med artiklarna ge ett bidrag till förståelsen av en spännande och mångfasetterad utveckling av Karlstad.

Har du en artikel du vill få publicerad på hemsidan? Sänd den i så fall till jon.raftegard@karlstad.se för granskning av nätverket. 

Karlstadsdagen

Varje år arrangerar nätverket Karlstadsdagen med intressanta föredrag.

Uppdaterad den