Personporträtt

Gerda Hellberg - lite bortglömd men värd att minnas

Gerda Hellberg

Artikeln Gerda Hellberg är skriven av Jenny Moström, Föreningsarkivet i Värmland. Artikeln har tidigare varit publicerad i tidskriften Gillet 2017, nr 32.

Texten i sin helhet

Moström, Gerda Hellberg


Texten i korthet

Mauritz Hellberg - Maggan kallad - är känd som radikal riksdagsman, chefredaktör på Karlstads-Tidningen och god vän med Gustaf Fröding. Hans hustru Gerda har hamnat i skuggan av sin berömde make, men även hon är värd att minnas. Gerda Lundberg, som hon hette som flicka, föddes den 22 juni 1870, tog studenten vid Franska skolan i Stockholm och blev en av de första kvinnliga studenterna vid universitetet i Uppsala, Hon engagerade sig tidigt i bland annat rösträttsfrågan och tillhörde aktivisterna i rörelsen tillsammans med så kända namn som Anna Withlock och Karolina Widerström.

Hon började så småningom brevväxla med Mauritz, som varit ordförande i den liberala studentföreningen Verdandi i Uppsala, men nu arbetade och bodde han i Karlstad. De blev förälskade, trolovade sig 1897, tecknade ett kontrakt som de ansåg ersatte den kyrkliga vigseln och flyttade ihop i Karlstad. Ett mycket vågat steg för framför allt Gerda. Men de kände sig nog ändå rätt trygga. Riksdagsmannen Karl Staaf, kollega till Mauritz och senare statsminister, hade kollat så dokumenten var i sin ordning!

I Karlstad kom Gerda att ägna mycket tid år hemmet och familjen, men i takt med att barnen växte upp blev hon allt mera politiskt aktiv. Hon var fortsatt engagerad i kampen för kvinnlig rösträtt. 1912 valdes hon, som en av de första kvinnorna, in i stadsfullmäktige och tog sedan plats i flera nämnder. Samtidigt blev makarnas hem, Villa Skogsbrynet, en allt mera känd samlingsplats för både radikala kvinnor och riksbekanta kulturpersonligheter. Att Gerda samtidigt var ett starkt stöd för Mauritz i hans arbete står klart.

Uppdaterad den