Samhällsbyggande

Karlstads gamla flygplats

Första landning Karlstads flygfält
Den första Fokkern sveper in över Sommarro för landning

Artikeln Karlstads gamla flygfält - en halvsekellång historia är skriven av Hans Löfner och Bengt Mollstedt. Den har tidigare varit publicerad i Carlstads-Gillets tidskrift nr 31 2017.

Texten i sin helhet

Löfner Mollsedt, Karlstads gamla flygfält - en halvsekellång historia

Texten i korthet

Efter första världskriget sågs flyget som framtidens färdmedel, och många städer ville bli en del av det nya moderna kommunikationsnätet. Karlstads kommun begärde 1920 ett statligt bidrag för planering och byggnation, och man beviljades 60 000 kr för ändamålet. Planen var att utnyttja området söder om Sommarro, varför man avbröt det påbörjade brobygget mellan Orrholmen och Hammarö och flyttade det till Jacobsberg där förbindelsen i och med den planerade flygplatsen skulle göra större nytta.

Det dröjde dock runt 15 år innan arbetet kom igång, och ännu längre innan flygfältet togs i bruk för reguljärflyg. 1938-1940 användes flygfältet för mellanlandning och tankning för linjen Stockholm-Oslo. Under andra världskriget upphörde allt civilflyg och flygfältet användes i stället som militärt reservflygfält. Först 1945 startade den första reguljära trafiken till och från Karlstad (linjen Bromma-Karlstad-Oslo), och flygplatsen invigdes officiellt den 25 juli samma år. Det visade sig dock vara svårt för flyget att konkurrera med tåget och passagerarantalet var så pass lågt att reguljärflyget tvingades lägga ned redan 1948. Därefter användes fältet endast för taxiflyg och privatflyg fram till 1957 då Linjeflyg öppnade linjen Karlstad-Bromma.

I och med jetflygets inmarsch på 1960-talet byggdes flygplatsen ut, och en ny flygplatsterminal invigdes av kommunikationsminister Olof Palme 1966. På 1990-talet hade flygplatsen återigen blivit för liten, varför den nya flygplatsen sydväst om Hynboholm byggdes och invigdes den 7 september 1997.

Transairs DC-3:a på gamla flygfältet.Transair började med charterresor 1953, men allmänheten kunde också lösa biljetter för en flygtur över Värmland.

Uppdaterad den