Samhällsbyggande

Den dolda staden - berättar mycket om Karlstads historia

Boken Den dolda staden - arkeologiska undersökningar av kvarteret Druvan, Karlstad är utgiven av Värmlands Museum.

Texten i sin helhet

Läs Den dolda staden i sin helhet
Publicerad på Värmlands Museums webb

Texten i korthet

När platsen för det nedbrunna Domusvaruhuset på Tingvallagatan i centrala Karlstad skulle bebyggas genomfördes omfattande arkeologiska undersökningar. Grävningarna visade på en tidigare bebyggelse i denna del av Karlstad än som tidigare varit känt. Genom att dateringar gjorts av olika funna fynd kan utvecklingen inom kvarteret följas genom århundraden.

”Den dolda staden” är en omfattande dokumentation av utgrävningarna och innehåller även en bred bild av Tingvallas och Karlstads utveckling från medeltid och framåt, med fokus på 1600- och 1700-talet. Ett särskilt kapitel behandlar kvinnornas roll i samhället. Länge bodde fler djur än människor i den lilla staden. Stadens köpmän och hantverkare kunde inte försörja sig och sina familjer på sina yrken utan måste även hålla sig med husdjur och ägna sig åt fiske. 

Skribenterna utgörs av antikvarier från Riksantikvarieämbetet och Värmlands museum och boken är ett viktigt bidrag till vår kunskap om Karlstads äldsta historia.

Uppdaterad den