Samhällsbyggande

Karlstad 100 000

Artikeln Karlstad 100 000 är skriven av Gunvor Nyman, journalist, Karlstad.

Texten i sin helhet

Nyman, Karlstad 100 000

Texten i korthet

Karlstad fick sina stadsrättigheter 1584 men antalet hushåll var i slutet av 1620-talet endast drygt 80. Efter branden 1865 bestämde man sig för att bara tillåta stenhus i centrala staden. 1906 gick man ännu ett steg. Då beslöts det att endast stenhus fick byggas på Herrhagen, i Klara och Haga. Men fortfarande var byggandet oreglerat vid Hagaborg, Norrstrand, Västerstrand och Sundsta. Först 1910 reglerades byggandet där.

1930 började Bellevue, Sommaro och Marieberg bebyggas. Vid Rudsvägen, Ringervägen och västra delen av Herrhagen växte flerfamiljshus upp.

1942 stramade statsmakterna åt reglerna för byggandet. Nu rådde brist på både arbetskraft och material. Men Karlstad fick tillstånd för ökat bostadsbyggande. Orsaken var den tyska invasionen i Norge. Karlstad blev plötsligt en prioriterad ort.  En ammunitionsfabrik anlades vid Zakrisdal. Drygt 200 lägenheter behövdes. 1945 byggdes flerfamiljshus vid Norra Allén. 1946 bebyggdes Kvarnberget.

Delar av Karlstad var ändå att betrakta som slumområden. 1950 dömde hälsovårdsnämnden ut 141 bostäder. Ytterligare cirka 300 borde ha dömts ut, ansåg man.

De styrande i staden antog en nu generalplan - den första sedan 1865! 17 800 nya lägenheter skulle produceras. 1970 skulle bostadsbristen vara eliminerad. Planerna för Bellevue, Haga och Hagaborg omarbetades. På Färjestad byggdes 119 lägenheter i flerfamiljshus. När Sixbacken på Våxnäs bebyggdes 1955 var det första gången lägenheter kombinerades med garageplatser. 1968 invigdes Våxnäs centrum. 1961 byggdes höghusen i Viken, och 1962 började man bygga på Gruvlyckan.

1957 köpte Karlstads stad Orrholmen och lät fylla igen sundet mellan holmen och fastlandet. Orrholmen fick namnet ”Den vita staden”. I december 1965 påbörjades inflyttningen.1968 utsågs Karlstad till ”Årets stad”.

Nästa område att bebygga var Norra Rud. Stadsplanen omfattade 1 600 lägenheter. 1972 bodde drygt 4 000 invånare på Rud.

Nu siktade man in sig på Kronoparken. 20 000 nya bostäder skulle byggas och 45 000 invånare skulle flytta in i området fram till Edsgatan och sjön Alstern. Men verkligheten blev en annan. Endast 10 000 kom att bo där. Parallellt med Kronoparken byggdes vlllor på Stockfallet och Hultsberg samt i Skåre.

Nu satsade kommunen på en universitetsfilial. Då kom beskedet att statsmyndigheterna ville slå ihop lärarutbildningen, som redan fanns i Karlstad, med den nya filialen. Filialen hamnade på Kronoparken. Kritikerna gav byggnaden öknamnet ”Älgpasset”.

Den 1 april 1974 flyttade studenter och lärare in. 1999 invigdes Karlstads universitet. 2019 fanns där 1 300 anställda och cirka 16 000 studenter.

Även militära ämbetsverk flyttades till Karlstad. I Karolinen tog Försvarets sjukvårdsstyrelse, Värnpliktsverket samt delar av Försvarets Materielverk och Försvarets forskningsanstalt plats. Senare följde Försvarets civilförvaltning, Civilförsvarsstyrelsen, Statens Räddningsverk, Försvarshögskolan samt två militära staber - MILO Bergslagen och FO-staben.

Bostadsbyggandet fortsatte kontinuerligt men satsningen på vattennära lägen blev aktuell först en bra bit in på 2000-talet. Stora hus växte upp kring inre hamn. Förtätningen av centrum tog fart. 2019 finns inga obebyggda tomter i centrum.  Målet är att nå 100 000 invånare. Vid årsskiftet 2018 – 2019 var antalet 92 478.

Uppdaterad den