Kulturhistoria

Kommunarkivet berättar

Gatskyltar med vänortsnamn på Rud
Bild: Gator på Rud med vänortsnamn

I Karlstads kommunarkiv förvaras flera hyllkilometer med handlingar från kommunens olika verksamheter genom åren, ända från 1800-talet och fram till idag. Här gömmer sig stora händelser, livsöden, tidsdokument, jubileum och mycket mycket mer. Följ med och lär dig mer om platsen där du bor.

Uppdaterad den