Kulturhistoria

Månadens dokument från kommunarkivet

Studenter Högre allmänna läroverket 1936
Bild: Glada studenter vid Tingvallagymnasiet

Här publiceras en gång i månaden ett tidsdokument ur Karlstads historia. Lär dig något nytt om platsen där du bor.

Uppdaterad den