Kommunarkiv och kulturhistoria

Kommunarkivet

Kommunarkivet
Bild: Karlstads kommunarkiv

Kommunarkivet hittar du i Bibliotekshuset. Hos oss kan du söka svar på frågor om Karlstads förflutna, hitta uppgifter om Karlstadsbor från förr, titta på historiska kartor och mycket mer. Slå dig ner vid en av våra forskarplatser och bläddra i handlingarna som tar dig tillbaka i historien. Kommunarkivet är öppet för alla. 

Kommunarkivets arkivbestånd

Vi förvarar arkiven från nuvarande Karlstads kommun och från dess föregångare:

 • Karlstads stad
 • Karlstads landskommun
 • Alsters kommun
 • Nyeds kommun
 • Älvsbacka kommun
 • Väse kommun
 • Grava kommun
 • Segerstad kommun
 • Nors kommun
 • Östra Fågelviks kommun

Sammanlagt rör det sig om cirka 3,1 kilometer handlingar från cirka 450 arkivbildare.

Tidsmässigt ligger fokus på den kommunala tiden, det vill säga från 1863 fram till nutid, men vi har även visst material från sent 1500-tal och framåt.

Sök i våra arkiv

Graf över Karlstads framväxt (pdf)

Porträttsamling

Utöver de kommunala arkiven förvarar kommunarkivet också C.E Nygrens porträttsamling med tusentals porträttfoton på kända och okända karlstadsbor från 1800- och början av 1900-talet.

Läs mer om porträttsamlingen.

Förslag till forskning i stads- och kommunhistoria

För att främja arkivens användning i kulturell verksamhet och forskning arbetar vi bland annat fram förslag till forskning som kan bedrivas med utgångspunkt i våra bestånd.

Forskningsförslag (pdf)

Tidigare forskning i stads- och kommunarkiv

För att bättre kunna stimulera användningen av vårt arkivmaterial har vi undersökt den akademiska historiska forskning som bedrivs med kommunalt arkivmaterial.

 • Vad är det man forskar om?
 • Vilket material bygger man sin forskning på?
 • Vilka perioder och vilka geografiska områden undersöks?
 • Vilka huvudsakliga inriktningar har forskningen och varför?

Vår tanke är att dessa saker kan vara intressanta också för dem som står i begrepp att själva använda våra arkiv för forskningsändamål (för att finna intressanta forskningsområden, som hjälp att teckna ett forskningsläge, för att identifiera svagt utforskade områden och så vidare).

Kommunarkiven och det akademiska historiebruket (pdf)

Har du synpunkter på den här sidan, tar vi tacksamt emot dem. Fyll i formuläret nedan och dina synpunkter skickas till ansvarig för sidan. Om du anger din e-postadress kan vi ge återkoppling. Tack för att du hjälper oss att skapa en bättre webbplats.

Uppdaterad den