Arkivförteckningar

Sök i våra arkiv

Forskarhörnan i kommunarkivet

Kommunarkivets arkivbestånd

Vi förvarar arkiven från nuvarande Karlstads kommun och från dess föregångare:

  • Karlstads stad
  • Karlstads landskommun
  • Alsters kommun
  • Nyeds kommun
  • Älvsbacka kommun
  • Väse kommun
  • Grava kommun
  • Segerstad kommun
  • Nors kommun
  • Östra Fågelviks kommun

Sammanlagt rör det sig om cirka 3,1 kilometer handlingar från cirka 450 arkivbildare.

Tidsmässigt ligger fokus på den kommunala tiden, det vill säga från 1863 fram till nutid, men vi har även visst material från sent 1500-tal och framåt.

Arkivförteckningar

För att kunna hitta och söka i arkiv finns det förteckningar över vad arkiven innehåller. Genom förteckningen får du överblick och information över vad som finns i våra arkiv. Du kan på så sätt förbereda din kommande beställning. Innan du besöker oss rekommenderar vi dig att titta i våra arkivförteckningar.

Här hittar du våra arkivförteckningar.

Sökguide för Visual Arkiv sök

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta oss. Att beställa fram handlingar är gratis.

 

 

Uppdaterad den